dag en nacht bereikbaar

0181 72 81 00

Wat te doen bij een sterfgeval

Een uitvaart regelen betekent veel beslissingen nemen. Een aantal zult u als vanzelfsprekend beschouwen, andere besluiten zullen door de overledene zelf zijn genomen en vastgelegd. Er zijn mensen die het regelen en beslissen als zeer prettig ervaren. U kunt nog van alles voor de overledene doen. Het is prettig en verstandig om één persoon aan te wijzen uit de kring van familie of vrienden die de besluiten coördineert en het vaste aanspreekpunt van de uitvaartondernemer wordt.
 

Wat moet er als eerste beslist en gedaan worden:

 Een dokter moet de dood vaststellen en daarvan een verklaring afgeven.
 Iemand zal de overledene moeten verzorgen. U kunt dat overlaten aan de uitvaartondernemer, maar u kunt dat ook zelf doen, eventueel geholpen door de uitvaartondernemer.
 U beslist of u een uitvaartondernemer inschakelt, dat is niet verplicht. Het kan wel een hoop werk schelen en u kunt toch actief betrokken blijven.
 Als de overledene een naturaverzekering had afgesloten, belt u de verzekering.
 Waar wilt u de overledene opbaren? Dit kan thuis, in een rouwcentrum en vaak ook in het ziekenhuis of de instelling waar de overledene verbleef.
 De uitvaartondernemer zal met u de uitvaart door bespreken.

informatie
vragen

De vragen en besluiten

 Wanneer en waar wordt de overledene gekist en in wat voor soort uitvaartkist?
 De overledene zal naar de plaats van opbaring vervoerd moeten worden en het moet duidelijk zijn wanneer men afscheid kan nemen: het rouwbezoek.
 Hoe wilt u iedereen op de hoogte stellen van het overlijden?
 Kiest u voor rouwbrieven? Dan moet u een tekst opstellen en een keuze maken welke vormgeving u het meest aanspreekt. Een adreslijst met de namen van de genodigden is heel handig.
 Mogelijk wilt u het overlijden ook kenbaar maken in een advertentie of via internet, bij voorbeeld op de site www.condoleance.nl.
 Voor begraven is een graf nodig, ook hier zijn keuzemogelijkheden met bijbehorende kosten.
 Wilt u een kerkelijke plechtigheid of een spreker vanuit levensbeschouwelijke hoek?
 Natuurlijk moet er vervoer geregeld worden, zowel voor de overledene als voor de bezoekers.
 Wie dragen de kist? Familie, vrienden of de mensen van de uitvaartonderneming?
 Mogelijk zijn er speciale wensen ten aanzien van de bloemen, zowel bij de uitvaart als daarna.
 In hoeverre worden kinderen betrokken?

Als de dood nadert, kan over vele vragen worden nagedacht. Wat zijn uw uitvaartwensen? Wat wilt u dat er na overlijden met uw lichaam gebeurt? En met uw geld en bezittingen? Wie krijgt de voogdij over de kinderen? Ook kunnen er vragen spelen over de zorg of de behandeling die u krijgt. Welke zorg is voorhanden? Hoe staat u tegenover euthanasie? Waar wilt u sterven? Welke praktische zaken wilt u regelen voor overlijden? Op de navolgende pagina`s vindt u handreikingen voor de fase vóór het overlijden. 


Heeft u vragen over een wilsbeschikking, verzekeringen of andere dringende vragen? De medewerkers van ABOVO staan 24 uur per dag voor u klaar. Wij komen ook vrijblijvend bij u langs.

Bel gerust voor een afspraak met

0181-728100