dag en nacht bereikbaar

0181 72 81 00

Begraven

Algemeen graf
Bij een algemeen graf worden alleen de rechten voor het begraven betaald. Er worden meerdere overledenen in een graf begraven. Wie dat zijn, bepaalt de gemeente. Voor de nabestaanden zijn dit vrijwel altijd volslagen onbekenden. Bijzetting van nabestaanden van de overledene is dan ook niet mogelijk. De minimale termijn van grafrust voor een algemeen graf is tien jaar. 

Huurgraf
Een huurgraf is aan te raden als u de beschikking wil hebben over een graf voor de lange termijn en het de bedoeling is om -te zijner tijd- een nabestaande van de overledene in hetzelfde graf te laten begraven. De gebruikelijke termijnen voor een huurgraf is tussen de twintig en dertig jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Iedere gemeente heeft zijn eigen regels met betrekking tot de termijnen waarin het graf blijft bestaan en de afmetingen van de grafsteen die mag worden aangebracht.

Begraven